Hoppa till huvudinnehåll

Utredningen om havsbaserad vindkraft får nytt uppdrag

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge tilläggsdirektiv till Utredningen om havsbaserad vindkraft. Utredaren ska därmed ta ställning till om Sverige på sikt bör övergå till ett system där tillståndsgivning till havsbaserad vindkraft enbart sker genom att staten anvisar lämpliga platser för etablering.

– Tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft måste effektiviseras, för att Sveriges elproduktion ska kunna byggas ut de närmaste åren. Ett öppen dörr-system har både för- och nackdelar. Tillståndsprocesserna behöver bli mer förutsägbara. Samtidigt måste hanteringen av vindkraftens effekter på motstående intressen som försvar, sjöfart, yrkesfiske, områdesskydd och artskydd tas i beaktning, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Utredningen om havsbaserad vindkraft tillsattes i maj 2023. Uppdraget är att analysera hur regelverket för användningen av havsområden vid etablering av vindkraft kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv och tydlig.

Utredaren ska bland annat analysera hur ett anvisningssystem kan utformas, som ett komplement till dagens öppna system där verksamhetsutövare själva väljer ut områden för etablering av vindkraft (ofta kallat öppen dörr-system).

Regeringen vill därför ge utredaren i uppdrag att undersöka om Sverige framöver bör övergå till att tillståndsgivning till havsbaserad vindkraft enbart sker genom ett anvisningssystem. Utredaren får samtidigt i uppdrag att ta vidare de förslag som har lämnats av Regeringsprövningsutredningen (SOU 2024:11) som avser havsbaserad vindkraft. I och med det utvidgade uppdraget förlängs utredningstiden.

Uppdraget ska därför redovisas senast den 30 november 2024.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...