Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om utsatthet för antisemitism

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism. Brå ska inom ramen för uppdraget beskriva polisanmälningar om hatbrott med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt motsvarande period 2022. Brå ska även studera samtida erfarenheter av antisemitiska hatbrott samt otrygghet och rädsla för sådana brott.

Att bekämpa antisemitism är en högt prioriterad fråga för regeringen. I samband med kriget mellan Israel och Hamas som inleddes av Hamas terroristattack mot Israel den 7 oktober 2023 har judiska organisationer och media vittnat om en ökad utsatthet för antisemitism. Utifrån denna bakgrund finns det ett förnyat behov av att undersöka judars utsatthet för antisemitiska hatbrott.

– Många svenska judar har vittnat om att det under lång tid har blivit allt svårare och farligare att leva som jude i Sverige, och att läget efter Hamas terrorattack har försämrats ytterligare. Det här är vittnesmål som regeringen tar på stort allvar. Med det här uppdraget kommer vi få ett gediget kunskapsunderlag som kan bidra till ytterligare träffsäkerhet i våra insatser för att bekämpa hot, hat och våld mot judar i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Antisemitism har ingen som helst plats i vårt samhälle. Att noga kartlägga hur antisemitismen ser ut, sprids och skapar otrygghet i vårt samhälle är ett viktigt steg för att bekämpa den på bästa möjliga sätt, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Uppdraget förväntas leda till mer kunskap om de antisemitiska hatbrottens karaktär, hur sådana brott tar sig i uttryck i Sverige i dag samt hur utsattheten för antisemitiska hatbrott eventuellt har påverkats av kriget mellan Israel och Hamas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 5 juni 2025.

Brå publicerar statistik över polisanmälda hatbrott vartannat år och har genomfört flera fördjupade studier om hatbrott.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...