Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förstärker styrningen av SiS

Publicerad

Regeringen har beslutat om att ändra Statens institutionsstyrelses (SiS) instruktion. Detta i syfte att tydliggöra krav på resultat vad gäller anpassad platstillgång, trygghet, säkerhet och kontroll. Ändringen är en del i regeringens reformarbete av den statliga barn- och ungdomsvården.

Beslutet innebär att myndighetens kärnuppdrag tydliggörs i en ny målbestämmelse i instruktionen. Införande av målformuleringen i SiS instruktion ger förutsättningar för en bättre styrning och uppföljning av myndighetens verksamhet och resultat.

Med beslutet förtydligas också att antalet platser fortlöpande ska anpassas till behovet och att verksamheten ska vara utformad så att den tillgodoser behovet av trygghet och säkerhet för placerade barn, unga och vuxna samt att myndighetens organisation av hemmen ska vara utformad så att den tillgodoser olika behov av övervakning och kontroll.

– Beslutet har fattats som ett led i regeringens mål att skapa en trygg och rättssäker barn- och ungdomsvård som håller hög kvalitet. De ändringar som görs bidrar till större tydlighet och bättre förutsättningar för att regeringens styrning ska få genomslag, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Regeringen föreslår även en ny bestämmelse som ger myndigheten författningsstöd vid prövning av ersättning till anställda vars personliga tillhörigheter, exempelvis glasögon och kläder, har förstörts i arbetet. Den nya bestämmelsen innebär att SiS i dessa fall ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

Regeringen har sedan tidigare vidtagit en rad åtgärder i syfte att ge den statliga barn- och ungdomsvården bättre förutsättningar att kunna fullfölja sitt uppdrag. Regeringen har till exempel tillsatt Utredningen En reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård (dir. 2024:13) samt beslutat om en kraftig förstärkning av SiS anslag i syfte att bland annat till att stärka kvaliteten i vård- och behandlingsverksamheten och förbättra möjligheterna till fortsatt utveckling av arbetet med differentiering.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...