Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen går vidare med förslag om en ny förverkandelagstiftning

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition som innehåller förslag om en ny förverkandelagstiftning. Förslagen innebär bland annat att en ny förverkandeform införs, som gör det möjligt att ta tillgångar med brottsligt ursprung från kriminella, oavsett om det kan bevisas att ett brott har begåtts.

För att strypa den kriminella ekonomin föreslår regeringen i en proposition en förenklad och mer effektiv förverkandelagstiftning.

– För att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten måste vi strypa den kriminella ekonomin. Möjligheten att gå mot de kriminellas tillgångar är ett sätt att slå mot gängens toppskikt och minska incitamenten för barn och unga att begå brott åt gängens vägnar. Regeringens förslag till en ny förverkandelagstiftning är en av de största reformerna på straffrättens område sedan brottsbalken infördes för 60 år sedan, och innebär att vi flyttar fram våra positioner mot den organiserade brottsligheten rejält, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Tillsammans med regeringen drar vi åt snaran på den grova organiserade brottsligheten i Sverige. Detta är ytterligare ett stort och mycket viktigt steg för att snabbt och effektivt kunna förverka de gängkriminellas ekonomiska resurser och lyxtillgångar, säger Richard Jomshof, ordförande för justitieutskottet.

Förslagen innebär bland annat att det blir möjligt att ta tillgångar med brottsligt ursprung från kriminella, oavsett om det kan bevisas att någon har begått ett konkret brott (självständigt förverkande). Konkret innebär det att en person som till exempel har stora mängder kontanter, stora banktillgodohavanden eller lyxartiklar ska bli av med dem om han eller hon inte har inkomster som står i proportion till egendomen och inte heller kan förklara varifrån den kommer.

Ett självständigt förverkande ska prövas av domstol och utredningen ska ledas av åklagare. I vissa fall ska också den enskilde ha rätt att företrädas av ett rättsligt biträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 november 2024.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...