Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolverket ska kartlägga hur kriminalitet i närområdet påverkar skolan

Publicerad

Insatser som riktar sig till barn och unga är avgörande i det brottsförebyggande arbetet och här kan skolan spela en viktig roll. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att kartlägga hur skolan påverkas av kriminalitet i närområdet, exempelvis i form av kriminella nätverk och grupperingar.

– Ett effektivt och evidensbaserat brottsförebyggande arbete kan förebygga sociala problem och kriminalitet. En viktig del i det arbetet är att skaffa mer kunskap om hur kriminalitet i närområdet påverkar förskolan och skolan, säger skolminister Lotta Edholm.

– Det finns forskning som pekar på samband mellan olika typer av våld i skolan och elevers skolprestationer, psykiska hälsa och inblandning i kriminalitet på längre sikt. Att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande i skolan kan både öka tryggheten och minska brottsligheten i skolmiljön och innebära att eleverna förstår vilka konsekvenser brottslighet kan medföra, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Som en del av uppdraget ska Skolverket samla in kunskaper och erfarenheter från Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolinspektionen och Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget ges som ett tillägg i Skolverkets regleringsbrev och ska redovisas senast den 30 juni 2025.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...