Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 Diarienummer: Jo 10.013