Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 Diarienummer: Jo 10.013

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har på regeringens uppdrag utvärderat landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 efter halva programperioden. Rapporten består av en huvudrapport samt fyra bilagor - en bilaga för varje axel.