Rapport från Justitiedepartementet

En ny tidsbegränsad vapenamnesti

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att en ny tidsbegränsad s.k. vapenamnesti införs. Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att vara berättigad till det ska inte dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter lämna in vapnet eller ammunitionen till en polismyndighet under tiden mars–maj 2013. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.