Handel med utsläppsrätter II ID-nummer: Prop. 2004/05:18

Ladda ner:

I propositionen föreslås att en ny lag införs med bestämmelser om handel med utsläppsrätter för koldioxid. Den föreslagna lagen innebär ett fullständigt regelverk för ett handelssystem för utsläppsrätter avseende koldioxid.