Säkerhet i samverkan ID-nummer: Ds 2007:46

Ladda ner:

I rapporten redovisar Försvarsberedningen sin omvärldsanalys med slutsatser och konsekvenser för bland annat det militära försvaret.