Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Det nya punktskattedirektivet Ds 2009:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya punktskattedirektivet föreslår Finansdepartementet ändringar i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi. Departementet föreslår också vissa anpassningar av bestämmelserna om transportkontroll.

Inom EU finns gemensamma regler för beskattning av alkohol, tobak och energiprodukter. I december 2008 antogs ett nytt punktskattedirektiv. Enligt direktivet ska medlemsstaterna skapa ett datoriserat system för att underlätta för myndigheterna att kontrollera varorna och på så sätt motverka skattebedrägerier.

Det nya systemet gäller i huvudsak kontroll av varor som flyttas mellan medlemsstaterna av kommersiella aktörer. I punktskattedirektivet finns också nya regler som tar sikte på när privatpersoner köper varor från andra medlemsstater. Det ska till exempel vara möjligt att beskatta den som tar emot varor vid så kallad distansförsäljning, om säljaren inte har ställt säkerhet för punktskatten.

Det ska också vara möjligt att i vissa fall beskatta den som har varor i Sverige, även om det inte går att fastställa hur varor kommit hit.

De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas från och med den 1 april 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...