Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 2014:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria läggs förslag som ska leda till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Förslagen ska också leda till en stärkt samverkan mellan statliga myndigheter sinsemellan och med kommuner och landsting.