Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Gör det enklare! SOU 2012:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har beslutat om att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över de statliga delarna av vård- och omsorgssystemet.

Utredningen bedömer att utmaningarna inom vård- och omsorgssektorn medför ett stort behov av förändringar under de kommande åren. Allt fler frågor kommer att kräva samarbete på nationell nivå.

Utredningen föreslår en ny myndighetsstruktur som bygger på de fyra huvuduppgifterna:

  • En kunskapsmyndighet som har samlat ansvar för alla typer av kunskapsstöd till vården och omsorgen. Här föreslår utredningen också ett vidareutvecklat samarbete med verksamheterna och huvudmännen.
  • En inspektionsmyndighet som har samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn. Denna myndighet ges större resurser för tillsyn än vad som finns i dagens myndigheter.
  • En myndighet som tillsammans med övriga aktörer förvaltar och utvecklar sektorns IT- och kommunikationslösningar.
  • En myndighet som följer den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshindersfrågor, vård och omsorg - och därigenom stärker statens förutsättningar för strategisk styrning.

Utredningen föreslår också att särlagstiftningen om läkemedelskommittéer avskaffas.

Laddar...