Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet Dir. 2011:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över hur staten, genom sina myndigheter, ska verka för ett effektivt och långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem, med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser i syfte att främja hälsa och minska ohälsa och framtida vårdbehov samt för att åstadkomma en jämlik vård och omsorg i hela landet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2012.

Laddar...