Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - Genomförande av det nya CBE-direktivet Ds 2015:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria innehåller förslag till författningsanpassningar med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (det nya CBE-direktivet), som ersätter direktiv 2011/82/EU om underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (det ursprungliga CBE-direktivet).

Lagstiftningskedjan