Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skattefrihet för ideell second hand-försäljning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att skattefriheten för allmännyttiga ideella föreningars och registrerade trossamfunds försäljning av skänkta begagnade varor som finansieringskälla för det ideella arbetet ska förtydligas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition