Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Elmarknadslag Ds 2017:44

Publicerad

I promemorian finns ett förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuvarande ellagen (1997:857).

Ladda ner:

Syftet med förslaget är främst att göra en redaktionell och systematisk bearbetning av den gällande elmarknadslagstiftningen. Promemorian innehåller dock förslag till materiella ändringar av mindre ingripande karaktär. I detta avsnitt finns en sammanfattning av förslagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Elmarknadslag

    I promemorian finns ett förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuvarande ellagen (1997:857).

Remiss Ds

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Elmarknadsfrågor

    I lagrådsremissen föreslås dels en rad ändringar i ellagen (1997:857), dels ändringar i lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el. Ändringarna gäller främst elnätsföretagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Proposition

Laddar...