Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Fi2017/03543/S1

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs. Vid beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan