Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet på passagerarfartyg

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till hur följande direktiv ska genomföras i lag och förordning:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2108 om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg,
  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2109 om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EG om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna, och
  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2110 om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG.

I promemorian föreslås också att Transportstyrelsen ska få ett ökat ansvar för tillsyn av statliga fartyg.

Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 19 december 2019 när det gäller de författningar som genomför direktiven, och den 1 januari 2019 när det gäller förslaget om ändring av tillsyn över statliga fartyg.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...