Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Moderniserade dataskyddsbestämmelser – förslag på en mer ändamålsenlig reglering för studiestödsverksamheten U2019/01948/UH

Publicerad

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är en myndighet som i hög utsträckning behandlar personuppgifter i sin studiestödsverksamhet. För att myndigheten ska ges goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet behöver myndigheten ha nödvändiga och ändamålsenliga rättsliga verktyg för sin personuppgiftsbehandling. Därför förslås i denna promemoria, som har utarbetats inom Utbildningsdepartementet, vissa ändringar i studiestödsdatalagen (2009:287).

Ladda ner:

Det föreslås bland annat att de ändamål för vilka personuppgiftsbehandling är tillåten inte längre ska vara uttömmande reglerade i studiestödsdatalagen. I stället föreslås att den så kallade finalitetsprincipen ska utgöra den yttersta ramen inom vilken personuppgifter får behandlas i studiestödsverksamheten.

Ändringarna i studiestödsdatalagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet

    Under våren 2016 beslutades inom EU en förordning som är en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom unionen. Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) har i uppdrag att föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell svensk nivå.

Departementsserien (1 st)

  • Moderniserade dataskyddsbestämmelser – förslag på en mer ändamålsenlig reglering för studiestödsverksamheten

    Centrala studiestödsnämnden (CSN) är en myndighet som i hög utsträckning behandlar personuppgifter i sin studiestödsverksamhet. För att myndigheten ska ges goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet behöver myndigheten ha nödvändiga och ändamålsenliga rättsliga verktyg för sin personuppgiftsbehandling. Därför förslås i denna promemoria, som har utarbetats inom Utbildningsdepartementet, vissa ändringar i studiestödsdatalagen (2009:287).

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...