Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor Fi2020/00655/S2

Publicerad

I promemorian föreslås att undantaget från beskattning för akut toxiska produkter begränsas så att det inte omfattar e-vätskor med en koncentration mellan 15 och 20 milligram nikotin per milliliter vätska. Sådana vätskor benämns ”högkoncentrerade e-vätskor” och beskattas med 4 000 kronor per liter vätska.

Ladda ner:

Det föreslås även att e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som
förstörts under tillsyn av Skatteverket undantas från skattskyldighet för
godkända lagerhållare.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Remissvaren ska ha kommit in senast den 4 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor

    I promemorian föreslås att undantaget från beskattning för akut toxiska produkter begränsas så att det inte omfattar e-vätskor med en koncentration mellan 15 och 20 milligram nikotin per milliliter vätska. Sådana vätskor benämns ”högkoncentrerade e-vätskor” och beskattas med 4 000 kronor per liter vätska.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Budgetförslag

Proposition

Laddar...