Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att undantaget från beskattning för akut toxiska produkter begränsas så att det inte omfattar e-vätskor med en koncentration nikotin som uppgår till minst 15 men inte överstiger 20 milligram per milliliter vätska. Sådana vätskor benämns ”högkoncentrerade evätskor” och beskattas med 4 000 kronor per liter vätska.

Det föreslås även att e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som
förstörts under tillsyn av Skatteverket undantas från skattskyldighet för
godkända lagerhållare.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor

    I promemorian föreslås att undantaget från beskattning för akut toxiska produkter begränsas så att det inte omfattar e-vätskor med en koncentration mellan 15 och 20 milligram nikotin per milliliter vätska. Sådana vätskor benämns ”högkoncentrerade e-vätskor” och beskattas med 4 000 kronor per liter vätska.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Budgetförslag

Proposition