Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 S2020/03216/SF

Publicerad

I promemorian redovisar Socialdepartementet förslag till bestämmelser om tillfällig föräldrapenning och handläggning av ärenden om tillfällig föräldrapenning som föranleds av ändringen enligt prop. 2019/20:132, Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset. Regleringen föreslås införas i en ny förordning.

Ladda ner:

Möjligheterna utvidgas

Socialdepartementet föreslår att möjligheterna för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning utvidgas. En förälder ska – dock med en annan beräkningsgrund – kunna få tillfällig föräldrapenning, för att vårda barn. Detta om föräldern behöver avstå från arbete när den skola som barnet går i stänger eller är delvis stängd på grund av covid-19.

Behov kan styrkas på annat sätt

Socialdepartementet föreslår också att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning ska kunna styrkas på annat sätt än genom läkarutlåtande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

    I promemorian redovisar Socialdepartementet förslag till bestämmelser om tillfällig föräldrapenning och handläggning av ärenden om tillfällig föräldrapenning som föranleds av ändringen enligt prop. 2019/20:132, Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset. Regleringen föreslås införas i en ny förordning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...