Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 S2020/05503/FS

Publicerad

Regeringen har uppmärksammat att många tandvårdspatienter riskerar att gå miste om de subventioner som de har rätt till inom det statliga tandvårdsstödet eftersom planerade åtgärder inte kan avslutas inom pågående ersättningsperioder på grund av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås därför en ny tidsbegränsad förordning om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition