Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 S2020/05402/SF

Publicerad

I denna promemoria redovisas förslag till tillfälliga bestämmelser om smittbärarpenning som rör rätt till ersättning för vissa anhöriga till personer i riskgrupp.

Ladda ner:

 De nya bestämmelserna ska ingå i den nya förordningen som föreslogs i den nyligen remitterade promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss sjukpenning i förebyggande syfte med anledning av sjukdomen covid-19 (S2020/04874/SF). De remissynpunkter som har inkommit gällande den nämnda förordningen hanteras nu inom Regeringskansliet och har inte behandlats i det nu aktuella förslaget.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition