Remiss från Socialdepartementet

Remisser: Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt Diarienummer: Remisser: S2020/05402/SF och S2020/05401/SF

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remisserna Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren för respektive förslag ska ha kommit in till Socialdepartementet senast onsdagen den 17 juni 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.