Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Covid-19-lag S2020/09214

Publicerad

Socialdepartementet föreslår en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Det allmänna kan med stöd av lagen motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Lagen möjliggör träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar verksamhet som kan genomföras på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Ladda ner:

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Begränsad storlek för grupper på allmän plats

Socialdepartementet föreslår en möjlighet att införa förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.

Förbud att vistas på platser med risk för trängsel

Vidare föreslår departementet en möjlighet att införa förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Begränsningar vid servering

I lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslår Socialdepartementet ändringar som innebär ytterligare möjligheter att införa begränsningar som avser serveringsställen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.
 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Covid-19-lag

  Socialdepartementet föreslår en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Det allmänna kan med stöd av lagen motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Lagen möjliggör träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar verksamhet som kan genomföras på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Remiss

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Covid-19-lag

  I lagrådsremissen föreslås en ny lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna ska enligt förslaget genom föreskrifter och beslut kunna vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Den nya lagen är avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Proposition (1 st)

 • En tillfällig covid-19-lag

  Regeringen föreslår en tillfällig lag om begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19. Det allmänna ska i föreskrifter och beslut åtgärda trängsel eller förhindra smittspridning på annat sätt. Lagen gör träffsäkra åtgärder möjliga. Åtgärderna ska inte i onödan hindra verksamheter som kan genomföras på ett säkert sätt.

Riksdagsbeslut