Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd S2020/09872

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna ska göra det möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ladda ner:

I anslutning till detta föreslås ändringar som medför skyldighet
för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen
för vård och omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet
med personlig assistans utan tillstånd. Inspektionen för vård och
omsorg föreslås även få en skyldighet att informera berörda
kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas.
Inspektionen för vård och omsorg föreslås få större möjligheter att
begära in information i tillsynsärenden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

    I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna ska göra det möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

    Regeringen föreslår ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och i socialförsäkringsbalken. Ändringarna ska ge Försäkringskassan och kommunerna lagstöd för att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Laddar...