Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förlängt undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering S2022/04065

Publicerad

Regeringskansliet bedömer att bestämmelsen om sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering ska förlängas till och med den 31 december 2023.

Ladda ner:

Orsaken till Regeringskansliets bedömning är att aktuella uppgifter visat att vårdproduktionen inte har varit tillräcklig för att ta omhand om det uppdämda vårdbehovet från 2020 och ny vårdefterfrågan under 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition