Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Långsiktig reglering av forskningsdatabaser Dnr U2022/04089

Publicerad

I promemorian lämnas ett förslag om en långsiktig reglering av vissa forskningsdatabaser.

Ladda ner:

Lagen, liksom den anslutande förordningen, föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...