Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Kustbevakningens befogenheter Dir. 2007:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare skall göra en översyn av regleringen av Kustbevakningens befogenheter i den brottsbekämpande och ordningshållande verksamheten samt lämna förslag till en modernare och mer ändamålsenlig författningsreglering.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

    I syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig ska Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll- och tillsyn i större utsträckning än i dag samlas i en och samma lag.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny kustbevakningslag

    Regeringen föreslår att Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag i syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig.

Proposition (1 st)

  • En ny kustbevakningslag

    Regeringen föreslår att Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag i syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (16 st)

Laddar...