Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En ny kustbevakningslag

Publicerad

Regeringen föreslår att Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag i syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig.

Ladda ner:

Kustbevakningens särskilda kompetens och närvaro till sjöss ska dessutom tas tillvara på ett bättre sätt genom att myndigheten får ett utökat ansvar för såväl brottsbekämpning som ordningshållning. Detta möjliggör fler och bättre ingripanden. Det medför också att samhällets resurser till sjöss kan användas effektivare.

Regeringen föreslår även att en polisman ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som gäller för genomsökning av fordon efter sådana föremål.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Pressmeddelande: Ny kustbevakningslag skapar möjlighet till fler och bättre ingripanden till sjöss

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

    I syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig ska Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll- och tillsyn i större utsträckning än i dag samlas i en och samma lag.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny kustbevakningslag

    Regeringen föreslår att Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag i syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig.

Proposition (1 st)

  • En ny kustbevakningslag

    Regeringen föreslår att Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag i syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (16 st)

Laddar...