Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av utkast till lagrådsremissen En ny kustbevakningslag Diarienummer: Ju2018/01005/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat promemorian med utkast till lagrådsremiss, En ny kustbevakningslag.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 9 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...