Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi Dir. 2007:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skall genom sitt arbete bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden. Expertgruppen skall särskilt belysa frågor dels om hur befolkningen i förvärvsaktiv ålder i än högre grad kan motiveras till arbete och egen försörjning, dels hur effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten i de offentligfinansierade verksamheterna kan förbättras.