Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala Dir. 2007:167

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tilläggsdirektiv till Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp inom den sociala barnavården (S 2006:05)