Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om villkoren för fristående skolor (U 2007:05) Dir. 2008:79

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om villkoren för fristående skolor (U 2007:05) får genom detta tilläggsdirektiv ett utvidgat uppdrag. Utredaren ska lämna förslag till författningsreglering av hur storleken på kommunernas bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i form av annan pedagogisk verksamhet ska beräknas på ett öppet och förutsägbart sätt, så att en förvaltningsdomstol efter överklagande kan pröva nivån på kommunens bidrag till verksamheten. Tidpunkten för utredarens slutliga redovisning ändras till den 21 november 2008.