Proposition från Utbildningsdepartementet

Bidragsvillkor för fristående verksamheter Prop. 2009/10:157

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen "Bidragsvillkor för fristående verksamheter" (prop. 2009/10:157), överlämnad till riksdagen den 23 mars, föreslår regeringen bland annat att skollagens (1985:1100) bestämmelser om prövning inför godkännande av fristående skolor förtydligas. I propositionen föreslås även regler för bestämmande av bidrag till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg av annat slag än förskola och fritidshem (pedagogisk omsorg). De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 28 juni 2010. Bestämmelserna om kommuners bidrag till pedagogisk omsorg föreslås tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2011.

Propositioner i tryckt format

Propositioner i tryckt format kan du läsa på bibliotek eller köpa hos Riksdagens tryckeriexpedition.

tfn. 08-786 58 10, fax. 08-786 61 76
e-post: [email protected]