Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet SOU 2008:122

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har tagit ställning till

  • Om det är möjligt för en kommun att vara ägare eller ha motsvarande inflytande i en fristående skola. Om så är fallet ska utredningen lämna förslag om en reglering av detta.
  • Vilka möjligheter och behov finns av att fristående gymnasieskolor får rätt att lägga ut viss undervisning på entreprenad.
  • Om kravet på att en fristående grundskola ska ha minst 20 elever kan slopas.
  • Hur ansöknings- och tillståndsförfarande hos Statens Skolinspektion kan utformas på ett mer transparent och rättssäkert sätt.