Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en pensionsmyndighet (S 2008:05) Dir. 2009:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren ska i sitt arbete samråda med den särskilde samordnaren för pensionsinformation som regeringen denna dag förordnat samt beakta de åtgärder samordnaren föreslår.