Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Översyn av skolans arbete med utsatta barn Dir. 2009:80

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren ska kartlägga hur skolan arbetar med utsatta barn, exempelvis barn som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, barn som utsätts för sexuella övergrepp eller barn med missbruk. I uppdraget ingår bland annat att studera hur skolan samverkar med socialtjänsten, polisen samt hälso- och sjukvård. Utredningen ska också föreslå hur arbetet med utsatta barn kan förbättras och informera om sina slutsatser. Syftet med utredningen är att ytterligare förstärka och effektivisera stödet kring utsatta barn. Uppdraget ska redovisas den 30 juni 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition