Se de tidiga tecknen - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola ID-nummer: SOU 2010:64

Ladda ner:

Den här antologin presenterar sju personliga berättelser från vardagen i förskola och skola. Alla visar ett starkt engagemang för barn och elever men också hur komplex verkligheten är att hantera. Sex forskare har fått möjlighet att reflektera över dessa berättelser. Deras reflektioner är spännande läsning och speglar också hur berikande det kan vara med vitt skilda forskningsperspektiv på förskola och skola.

Lagstiftningskedjan