Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Medierådet Dir. 2009:103

Publicerad Uppdaterad

Medierådet får ett tilläggsuppdrag som innebär att rådet ska initiera aktiviteter som syftar till att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på Internet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Tilläggsdirektiv till Medierådet

    Medierådet får ett tilläggsuppdrag som innebär att rådet ska initiera aktiviteter som syftar till att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på Internet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition