Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen (Jo 2007:05) Dir. 2009:121

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 december 2007 tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av lagstiftningen om djursjukdomar och zoonoser samt att föreslå nödvändiga ändringar i nuvarande lagstiftning. Enligt direktiven skulle utredaren ha slutfört sitt arbete senast den 31 december 2009. Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...