Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09) Dir. 2010:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2010.

Lagstiftningskedjan