Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå hur valfrihet och individuell anpassning kan ökas inom utbildning i svenska för invandrare (sfi), bland annat genom ett system med sfi-peng och genom att den som vill delta i sfi ges möjlighet att välja den anordnare, enskild eller offentlig, som bäst svarar mot de egna behoven. Kommunerna ska dock behålla ansvaret när det gäller mottagande av studerande.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 september 2012.