Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå (U 2011:92) Dir. 2012:117

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren får nu i uppdrag att också föreslå hur aktivitets och i tillämpliga fall närvarokrav inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) bör utformas.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 2 april 2013.