Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet SOU 2013:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens förslag syftar till att öka individanpassningen och effektiviteten inom komvux på grundläggande nivå. Bedömningen är att det nuvarande regelverket i huvudsak är tillräckligt och att det möjliggör en flexibel utbildning, är det framför allt andra åtgärder än förändringar i styrdokumenten som utredningen ser behov av. För detta krävs ett höjt politiskt intresse för utbildningen både nationellt och lokalt.