Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet ID-nummer: SOU 2013:20