Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare (U 2011:05) Dir. 2012:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 31 december 2012.