Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04) Dir. 2011:105

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget. Kommittén skulle redovisa sitt uppdrag senast den 20 december 2011. Genom tilläggsdirektiv den 14 juli 2011 förlängdes utredningstiden till den 2 maj 2012. Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2012.