Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller SOU 2010:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande av Yttrandefrihetskommittén. I detta delbetänkande presenterar kommittén tre möjliga regleringsmodeller för en ny yttrandefrihetsgrundlag: ansvarsmodellen, verksamhetsmodellen och ändamålsmodellen.