Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor SOU 2009:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det viktigaste som Yttrandefrihetskommittén föreslår i detta delbetänkande är - att s.k. digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i YGL, - att det ska bli möjligt att i lag ställa krav på viss anpassning av TV-sändningar i kabel till personer med funktionshinder, - att det ska bli brottsligt att ingripa med repressalier mot den som använder sig av sin meddelarfrihet även om ingripandet inte sker "vid myndighetsutövning"; det innebär en betydelsefull förstärkning av meddelarskyddet framför allt i kommuner och kommunala bolag.